Koordynator Print

Koordynatorem Platformy Transportu Drogowego jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego, Dyrektora Instytutu.

Sekretarz Generalny Platformy – dr inż. Andrzej Urbanik.