IBDM

1, Instytutowa str.
03-302 Warsaw
phone +48 22 698 06 06
fax +48 22 814 50 28

select language:

Cele działalności PDF Print E-mail

  • Wypracowanie wizji rozwoju branży transportu drogowego.
  • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju infrastruktury drogowej i transportu drogowego.
  • Budowanie strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w drogownictwie i transporcie.
  • Współpraca w kreowaniu polityki i prawodawstwa służących pobudzeniu innowacyjności.
  • Wypracowanie strategicznego programu badawczego służącego inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowo – technicznych.
  • Budowanie i wzmacnianie istniejącego pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze budownictwa i transportu drogowego poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo – technicznych i rynkowych oraz komercjalizację rozwiązań naukowych.
  • Promocja innowacyjności i rozwoju naukowo technicznego w budownictwie i transporcie drogowym.
  • Upowszechnianie idei partnerstwa publiczno-prywatnego w transporcie drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych i rozwoju naukowo  technicznego w tym obszarze.